Vieni maištauja iš nuobodulio, kiti — nes tokia jų prigimtis. Treti — tiesiog negali taikstytis su neteisybe. Kuriems priskirtume tris jaunuomenės atstovus: būsimą filosofę Justę Keturakytę, būsimą verslininką Edviną Radvilą ir būsimą lektorių Luką Benevičių?

Laimei, mūsų švietimo sistemos krumpliaračiai jų nesutraiškė, bet atvirkščiai — užgrūdino naujiems iššūkiams. Jų gyvenimiška patirtis dar labai trumpa, bet savaip įspūdinga.

„Taigi jungiame, pudruojame, sluoksniuojame. Bet kas iš to — mirusį lavoną pleistrais klijuojame. Mokiniai, mokytojai, tėvai turėtų po truputį busti, nes abejoju, ar iš viršaus kas keisis. Mums reikia savojo švietimo sistemos Maidano”, – sako Justė. Edvinas Radvilas, 21 metų VDU studentas, smulkaus verslo įkūrėjas, visuomenininkas. Prieš metus baigė Kauno „Vyturio“ katalikišką vidurinę mokyklą, kurioje su draugais buvo įkūręs Mokinių mokomąją bendrovę (MMB) „Amigos“. Ekonomikos pamokų metu dėstoma rinkos ekonomika ir mokinių bendrovių atsiradimas Lietuvoje – neabejotinai pozityvus dalykas. Bet šiuo atveju Edvinas gavo kur kas skaudesnę pamoką, iš kurios bando semtis patirties, optimizmo. O silpnesnis turbūt palūžtų ir ne tik kad daugiau jokių verslų nenorėtų, bet kažin ar iš viso žmonėmis tikėtų. „AŠ ĮVEIKIAU, NEBIJOK KOVOTI“— tokią knygą apie patyčias mūsų šalyje — bene vienintelį tokio pobūdžio leidinį Lietuvoje išleido Edvino komanda.Ta pati frazė puikiai atspindi vaikino nuostatas.

Edvinas ir jo knyga - Copy  Edvinas, jo brolis ir draugė - Copy

Šios knygos atsiradimas glaudžiai siejasi su Edvino gyvenimu. Vaikinas su šeima septynerius metus gyveno Ispanijoje, nemokėjo lietuviškai, tad atvykęs į Lietuvą pateko ne į šeštą, bet į penktą klasę. Mokykla pradžioje jam atrodė visai gera, mokytojai padėjo taisyti kalbos spragas. Mokinys mėgo vesti renginius, nebijojo išsiskirti, savaip atrodyti, kalbėti… Bet čia viskas buvo kitaip nei Ispanijoje, jam teko nuolat kovoti už save. „Patyriau daug visokio pobūdžio patyčių: replikos, įžeidinėjimai, batų slėpimas. Kai prie ko nors prieidavau pakalbėti, sakydavo: „Ką, neturi su kuo bendrauti, kad pas mane atėjai?“ Buvau lengvas grobis. Nebuvo jokio noro eiti į mokyklą“, — lieja nuoskaudą vaikinas. Jis prisipažįsta suaugusiems neišdrįsęs pasakoti apie patyčias, tad nei pedagogai, nei tėvai nieko nežinojo. Kasmetinė apklausa internetu, mokyklos koridoriuje didžiulis prevencinės patyčių programos „Olweus“ plakatas, kažkuo užimta psichologė — viso labo fasado puošmenos. Tapęs mokyklos parlamento pirmininku ir pastebėjęs daugiau problemų, jis ėmė lankyti mokinių organizacijas, domėtis kitų patirtimi. Ir suprato, kad gali padėti kitiems. Dešimtoje klasėje jam kilo mintis sukurti MMB ir išleisti knygą apie realias jaunų žmonių istorijas, daugiausiai patyčių tema. Tikėjo, kad tokio leidinio labai reikia, juolab, kad lietuviško analogo nerado. Tad vienuoliktoje klasėje su draugais ieškojo ir rinko istorijas, stebėjosi ir džiaugėsi paauglių atvirumu. Ir nesvarbu kas rašė — beraščiai ar raštingi, nusivylę meile ar draugyste, patyrę tėvų, mokytojų ar bendraamžių patyčias, smurtą. Bet tai buvo tikros, neišgalvotos, sukrečiančios istorijos su psichologų komentarais, sugulusios į knygą „Aš įveikiau, nebijok kovoti“.

Deja, net ir išleidus knygą, iš atkaklaus vaikino gyvenimo patyčios nepasitraukė. Tik jos kilo iš tų, iš kurių mažiausiai tikėtasi. Pasak vaikino, mokykla knygos kūrimo procesu beveik nesidomėjo, nemotyvavo nei sėkmės linkėjo, gailėjo net kabineto mokiniams, nors apie 1000 litų atseikėjo. Tiesa, nei šių pinigų, nei Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus skirtų 500 Lt nebūtų užtekę leidybai, bet Edvino vadovaujamai MMB „Amigos“ nusišypsojo sėkmė. Svarbiame verslumą skatinančiame DNB banko konkurse laimėti 10 000 Lt paspartino knygos atsiradimą. Na, tuomet užvirė: kas dirbo, kas nedirbo, bet visa mokyklos administracija įsiamžino knygos puslapiuose. Mokinių buvo prašoma kuo daugiau reklamuoti 1200 egzempliorių tiražu išleistą leidinį.

Rygoje MMB Amigos veikla pripažinta kaip geriausias socialiai atsakingas verslas tarptautiniu mastu.3  Žalgirio arenoje vykusioje MMB mugėje Edvinas su savanorėmis

Bet didžiausias akibrokštas Edvinui Radvilui buvo pareiškimas, kad autorinės knygos teisės priklauso mokyklai, o jų pardavinėti (kaip planavo autoriai) negalima, nes mokykla yra ne pelno siekianti viešoji įstaiga! Ypač aršiai elgėsi direktoriaus pavaduotoja Sigita Ambrulienė ir ekonomikos mokytoja Sandra Paštuolytė. Edvinas buvo siuntinėjamas nuo vienų pas kitus, nervai, ašaros, vaistai, nepasitenkinimas… Šiaip ne taip išsikovojęs 300 knygų, vaikinas buvo išvadintas vagimi. Kliuvo ir Edvino broliui Modestui („Ar tavo brolis įsivaizduoja esą rašytojas?“), ir kitiems, ginantiems Edvino nuopelnus. Didelės katalikiškos mokyklos bendruomenė buvo labai nekatalikiškai suskaldyta.

Edvinas ir jį palaikantys draugai, paklausti, ar mokyklose mokinių balsas iš viso girdimas, ar yra demokratija, vieningai atsako „Ne“. Ir pasakoja apie didžiulį psichologinį spaudimą dėl egzaminų, dėl mokyklos reitingų, dėl dvigubų standartų, dėl paprasčiausių prašymų — pvz. perkelti bandomąjį egzaminą. „Aš visuomet po matematikos pamokų verkdavau. Yra mokytojų, kurie aiškiai nemėgsta mokinių, atvirai tyčiojasi iš jų, užrakina duris, verčia rinktis kitas disciplinas, — protu nesuvokiamus reiškinius vardija Agnė. — Labai nemalonu, bet ir tarp mokytojų tarpsta dideli nesutarimai, apkalbos. Dalis pedagogų prie tėvų maloniai kalba, o ant vaikų kad rėkia… Kiti dažniausiai mokiniams neturi laiko, po posėdžius laksto.“

„Žinoma, ir po mokyklos baigimo bandžiau kovoti, kažkaip įrodyti savo teises, bet mokykla jau laiko mane svetimu… Man tų pinigų nereikia, tiesiog skaudu: juk garsinau mokyklą, o ar kur skambėjo mano vardas? Kas iš tiesų slypi po katalikiškos mokyklos iškaba? — retoriškai klausia studentas. — Maniau, kad tik su manimi negerai pasielgė, bet kai aprašiau šią istoriją facebook`e, atsirado ir daugiau tokių kaip aš, panašiai nukentėjusių. Dabar studijuoju marketingo vadybą, turiu firmą ir verslas mane „veža“. Tikiuosi išleisti antrą knygos dalį, jau radau rėmėjų“. Pamokanti istorija. Tik ko iš jos išmoko Edvinas Radvilas ir ko — mokykla?

Ištraukos iš knygos „Aš įveikiau, nebijok kovoti“

Edvino knyga „Neturėjau draugų, jaučiausi vieniša, neįdomi, nereikalinga, tik baisiausiai stora ir negraži. Kiekvieną dieną sulaukdavau „komplimentų“: storulė, „bačka“, panda, taip pat nuolatinio žeidžiančio juoko ir net smurto. Visiems atrodė: jeigu aš stambesnė tai nejaučiu skausmo ir esu akmeninė… Juk kilogramai manęs neapsaugojo nei nuo fizinio nei nuo psichologinio smurto. Verkdavau kiekvieną dieną per pertraukas, namuose, o kartais net pamokų metu. Bijodavau keltis ir eiti į mokyklą, nes iš anksto žinojau, kas manęs ten laukia.“

„Mane skriausdavo, mušdavo vyresni vaikai ar auklėtojos. Kartais trūkdavo valgyti, nes mes „per daug“ valgydavome. Mokykloje turėjau ne visas reikiamas knygas ir pratybas, už tai mokytoja ant manęs „užsisėsdavo“, net teko eiti žiemą su šlepetėmis į mokyklą… Kartais vaikų namuose auklėtojos mus vadindavo veltėdžiais ar vagimis. Nesakau, kad tokių vaikų nebuvo, buvo. Buvo vagiančių ir bėgančių iš vaikų namų, tačiau mes ne visi tokie!“

„Niekada negalėčiau pasakyti, jog mano gyvenimas buvo lengvas. Mėginau nusižudyti. Turiu priklausomybių ir kraujuojančią širdį. Turbūt baisiausia, ką man davusi mama, — tai nevisavertiškumo jausmas. Nepasitikėjimas savimi. Nuo pat mažens man buvo sakoma, kad niekada nesusirasiu draugų, nepažinsiu meilės ir nesugebėsiu pasiekti tikslo. Man pasakė, jog aš esu klaida.“

Justė Keturakytė, Kauno rajono Garliavos Jonučių gimnazijos abiturientė. Patyrusi psichologinį spaudimą bei emocinį alkį mokykloje ir namuose, ji negali tykiai taikstytis su negerovėmis ir netapo pasyvia kaip daugelis bendraamžių. Merginos paieškos saviraiškai išsilieja jos itin brandžiais straipsniais ir pranešimais švietimo tema „Kultūros baruose“, „Šiaurės Atėnuose“, o jau šią vasarą, atstovaudama Lietuvos mokiniams, ji pasisakys ir „Santara – Šviesoje“. Nors bebaigianti mokyklą jai ne vis vien, kad norima ilginti mokslo metų trukmę, apmokėti bent vieną būrelį, stiprinti prevencines programas. Visus tuos ŠMM sumanymus ji vadina darbo imitacija. O kaip galima nesidomėti, juk, pasak Justės, Lietuvoje beveik visi įsitraukę į švietimą, persipynę — ar aš pats, ar mano vaikas esame tos sistemos dalis.

Justė pedagogiką vadina dresūra - Copy  Justė - aktyvi konferencijų dalyvė

Įstojusi į Čikagos Lojolos universitetą studijuoti filosofijos, Justė Keturakytė sulaukė „jaudinančio“ mokytojos palaikymo: „o, tai čia taip paprasta, turbūt kiekvienas gali“… Bet galbūt gerbiama pedagogė nesigilino, kiek jos mokinei reikėjo pastangų ugdytis ir siekti tikslų itin nepalankioje terpėje, vadinamoje MOKYKLA. Kur fasadas svarbiau nei vidiniai dalykai, kur daugiau dėmesio skiriama atsiskaitymams, o ne įsigilinimui į dėstomus dalykus, kur karaliauja priešiškumas kitokiam ir visagaliai reitingai. Ir kur neįmanoma išmesti blogo mokytojo, o štai neįtikusį mokinį labai lengva „nugesinti“. Kam tie konfliktai? Buvau valinga, tikslų turėjau daug, dažniausiai juos įgyvendindavau. O nepasisekus, užsikraudavau naujus tikslus.Tarkim, nepabėgiojau, tai ryt dvigubai tiek nubėgsiu. Persivalgiau, tai ryt badausiu. Jaučiau prievartą ir nepasitenkinimą. Kai pradėjau mokytis mąstyti ir užsiimti filosofija, neatlikusi sugalvotų užduočių, nepadariusi atitinkamų veiksmų, ne naujus tikslus kūriau, tačiau paklausiau savęs, kodėl aš nenoriu daryti to, ką sugalvoju? Darnos ir santykio su savimi kūrimas — labai sudėtingas procesas. Apmąstydama savo patirtis, elgesį, pamačiau, kad dalykai ėmė keistis“, — pamena jaunoji filosofė.

Mokykloje Justė užsiaugino šarvus — dėl mokyklos kritikos svarstytas ir jos pašalinimas iš mokyklos. Panašu, kad jau joks suaugęs savo pagieža (ilgai auginama palankioje terpėje, vadinamoje MOKYKLA) Justės nepaveiks. Paradoksalu, bet mergina nejaučia pykčio savo mokytojams, o argumentuotai ir metodiškai (kaip daugelis pedagogų sugeba) gali vardinti daugybę situacijų, iš kurių na niekaip negali apsiversti liežuvis pavadinti šios įstaigos mokslo šventove…Vargu, ar tokioje vietoje gali būti ugdomas sąmoningas savo gyvenimo valdovas. Apie mokykloje atlikto audito užkulisius mokinė neištvėrusi parašė ironišką straipsnį, kuriame tiesiai šviesiai išdėstė, kaip mokyklos administracijos darbuotojai ragino mokinius meluoti. Dėl mokytojų darbo kokybės, dėl aplinkos, dėl santykių. Mokiniai buvo primygtinai prašomi pasakoti tik apie gerąsias patirtis. Taip, mokykla akreditavosi, tapo gimnazija, pakeitė iškabą. Bet ar pasikeitė pamokų kokybė, atmosfera? Apie tą dirbtinį auditą Justė papasakojo Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje. Jai buvo pareikšta: mes viską žinome, tai nieko naujo, auditas — tik formalumas ir tiek.

Justė Keturakytė dabartinę pedagogiką vadina DRESŪRA. „Jei jauti savo kūną, tai mokykloje būnant jis visas įsitempia. Viena mokytoja taip trankydavo per stalą, kad aš kiekvieną kartą sudrebėdavau! Užtat man buvo nuostabu, kai ėmusi vaikščioti į paskaitas, pamačiau, kad dėstytojai žiūri į mane kaip į žmogų, o mokykloje buvau pratinama prie hierarchinio pono ir vergo santykio“, — lygina ji. Abiturientė gyvai domisi įvairiausiais čia ir dabar vykstančiais reiškiniais, ieško sąsajų, ryšių, analizuoja ir nevyniodama žodžių į vatą drąsiai meta iššūkius dabartinei švietimo sistemai. Nuo Šekspyro laikų pastebima skirtis tarp minties ir veiksmo jai asocijuojasi su darbartinės švietimo sistemos skirtimi tarp deklaruojamos minties ir veiksmų. Tad būsimoji filosofė nepatingėjo apsilankyti Švietimo ir mokslo ministerijoje, kur jai buvo parodyta daug gražių segtuvų su programomis, planais, tikslais. Bet niekas nepaaiškino, kodėl nepavyksta tų programų realizuoti. Mergina svarsto: jei realybė nesutampa su tuo, kas deklaruojama, tai kodėl neanalizuojamos klaidos? Kodėl vengiama kalbėti apie neigiamas patirtis, bijoma prisiimti atsakomybę? Justė pasisiūlė viešinti mokinių patirtis. Vietoje atsakymo, Švietimo ir mokslo ministerijoje jai vėlgi buvo parodyta krūvos segtuvų, kompaktinių diskų su teigiamomis mokinių istorijomis. O kaip su neigiamomis patirtimis? Pašnekovė primena dar 1989 m. Meilės Lukšienės kurtą tautinės mokyklos koncepciją ir jos įspėjimus apie perdėm centralizuotą, dehumanizuotą, neugdančią jauno žmogaus šios sistemos būklę. Ir klausia: kas per 26 metus pasikeitė? Toje pačioje vietoje stovėti negalime — dalykai keičiasi, tad ar toli tenueita per visą šį nepriklausomybės laikotarpį? „Taigi jungiame, pudruojame, sluoksniuojame. Bet kas iš to — mirusį lavoną pleistrais klijuojame. Mokiniai, mokytojai, tėvai turėtų po truputį busti, nes abejoju, ar iš viršaus kas keisis. Mums reikia Maidano, — svarsto mokinė. — Reikia kelrodžių žvaigždžių, ir ne pavienių.Vieniši vedliai niekur neveda. Trūksta įtraukties tų žmonių, kurie geba mąstyti, kurti ir burti žmones, kaip Gintautas Mažeikis, Algis Mickūnas, kitų inteligentų. Tiesa, net ir dabar jų balsas kai kur nutildomas, ir žiniasklaidoje nėra skaidrumo.“ Justė Keturakytė tvirtina iš Lietuvos išvykstanti studijuoti, nes nori pamatyti, kaip yra kitur. Pati yra įsitikinusi: kuo toliau, tuo tvirtesne jaučiasi ir tuo mažiau reikia save įrodinėti.

Iš Justės Keturakytės pasisakymų:

Būsimoji filosofė Justė neieško paprastų atsakymų į sudėtingus klusimus Deklaruojamas tautiškumas nepriklausomoje Lietuvoje dvelkia sovietinėmis fosilijų liekanomis, o iškilia ir gausia tautiškumo retorika pasižyminčios ugdymo programos ir strateginiai švietimo planai yra dar iš imperijos gniaužtų neišsilaisvinusių ir puolimo grėsmę jaučiančiųjų išmislas. Neabejotinai, čia kalbama jau apie lietuviško mentaliteto natūrą. Būtent todėl laisvę būdinga laikyti menkesne verte nei konfliktų nebuvimą. Neryžtingumas ir nepasitikėjimas savo jėgomis, baimė klysti, pozityvių pasakojimų ir sėkmės istorijų vyravimas, savižudžių ir sistemos aukų dangstymas, atsakomybės neprisiėmimas atskleidžia, kad laisvė skatinama tik tada, kai ji nesukelia jokio viešo ar administracinio konflikto. Ne tik bijoma įsivertinimo, blogų pavyzdžių, tačiau vengiama ir klaidingas patirtis atskleidžiančios diskusijos viešajame diskurse. „Užpudruojami“ klystkeliai, nutylimas pralaimėjimas, sukurtos naujos, „geresnės“ programos arba prevencijos tampa pavyzdžiais, kuriais, kaip kokiomis patrankomis, atsimušinėja ir ginasi kontrargumentuojantys ponai ir ponios.“

Lukas Benevičius, 22 metų. Baigė Vilniaus „Saulės“ privačią gimnaziją. Dirba etikos mokytoju privačioje mokykloje „Saulės gojus”. Yra VšĮ „Kuriančios bendruomenės” įkūrėjas, su komanda organizuojantis įvairius inovatyvius mokymus stiprinant komandų darbą, diegiant pokyčius švietimo srities bei verslo organizacijoms. O tap pat Lukas yra nuo rugpjūčio mėnesio startuosiančio projekto „Mokytojų mokykla“ vienas iš vadovų ir mokymų bei programos koordinatorių. Kodėl strėles nukrypo būtent į pedagogų rengimą? Nejau ryžtamasi konkuruoti su madingai kritikuojamu, bet vis tik biudžeto išlaikomu Lietuvos edukologijos universititetu? Ar su kita įsibėgėjusia, bankų remiama programa „Renkuosi mokyti”? Ir iš viso, ar gali visuomeninės ar kitokios organizacijos imtis tokio atsakingo vaidmens?

Lukas Benevičius pristato Mokytojų mokyklos programą  Lukas Benevičius dalyvauja patirtinių mokymų akademijoje Via Experientia - Copy

“Yra įvairių nevyriausybinių organizacijų. Man pačiam priimtinesnis VšĮ pavadinimas — ne pelno siekiančios organizacijos, — tikina aktyvistas. — Dalis iš jų sąmoningai siekia atliepti ar parodyti, jog yra poreikis nacionaliniu ar regioniniu mastu to, ką jie daro. Finansavimo siekia pritaikydami savo idėjas prie konkurso reikalavimų. Kita dalis organizacijų kuria idėjas, projektus pagal paskelbtus konkursus. Manau, jog nevyriausybinių organizacijų darbą reikėtų stiprinti, jeigu tai yra organizacijos, veikiančios virš dvejų metų. Tuo tarpu iki 2 metų reikalinga valstybės pagalba — konsultacijos, lankstumas ir pan.”

Projekto „Mokytojų mokykla“ autoriai mano, kad viena didžiausių Lietuvos švietimo sistemos spragų yra pedagogų rengimas bei kritęs šios profesijos prestižas. O taipat vertinimo sistemos neatitikimas švietimo strategijai, negebėjimas bendradarbiauti tarp organizacijų, lankstesnių projektų ir veiklų. Kiekvienam iššūkiui pašnekovas galėtų pateikti konkrečius pasiūlymus ir netgi tam tikrą formulę. Mokyklinis periodas pačiam Lukui buvo didelis iššūkis jo entuziastiškam nusiteikimui veikti, o paskutiniais metais ir norui kurti realią pridėtinę vertę sau ir visuomenei. Bet vaikinas išmoko naviguoti tarp taisyklių, nustatytų be demokratiškumo ir neatsižvelgiant į esamą jų mokyklos, klasės poreikį. Būtent skirtingi mokytojai ir skirtingi jų požiūriai sustiprino įvairias besiformuojančio mokinio savybes. „Ypatingai prie to prisidėjo privačioje mokykloje dirbantys mokytojai, kurie galėjo ir skyrė daugiau dėmesio man kaip asmenybei. Tiek valstybinėse, tiek privačiose mokyklose mokytojai elgėsi žmogiškai, tik retkarčiais dėl laiko trūkumo nebuvo įsiklausoma ir tuomet klijuojamos etiketės man ar klasės draugams. Iš tikrųjų mokytojai yra labai apriboti laike: pamokų, pertraukų metu turi suspėti ir dalyką išmokyti, ir įsijausti į mokinį. Didelis iššūkis tai padaryti per kelias pamokas, kurios yra išmėtytos per savaitę ir tik po 45 minutes”, — teisina pedagogus vaikinas. Ir tikina tikrai sutikęs mokytojų šviesuolių. Tokių, kurie skiria daugiau laiko nei iš jo reikalauja formalumai. Tokių, kurie moko savo pavyzdžiu. Tokių, kurie įkvepia ir suteikia erdvės pasireikšti kiekvienam. Iš jų išmoko pakantumo, įsiklausymo, pagarbos, pilietiškumo, atsakomybės, kūrybiškumo.

Į klausimą, kada jis pajuto savyje pedagogo gyslelę, vaikinas tiesiai šviesiai atsako, kad mokykloje, kur jam patiko mokytis ir jautė džiaugsmą bei prasmę. „Tai tarsi veidrodžio efektas — jeigu yra mokytojai, kurie yra pavyzdžiai tai, apie ką moko ir kaip asmenybės, tuomet gebi save įsivaizduoti mokytojo vietoje”. Jaunojo lektoriaus ir jo komandos sukurtas projektas „Mokytojų mokykla” — tai dvejų metų asmeninė ir profesinė mokymosi kelionė, kurioje studentai mokysis su mokyklų vadovais ir mokytojais. Ši programa unikali ne tik patirtiniais programos elementais, bet ir pačios atrankos būdu. 20 studentų renkasi mokyklas, kurioje labiausiai norėtų save išbandyti. Tuo tarpu direktoriai per porą etapų (ekektroninės anketos pildymas ir vienos dienos susitikimas) gali išsirinkti stipriausius kandidatus, iš kurių bus laukiama konkrečių veiklų įgyvendinimo. Šie būsimi pedagogai turėtų padėti sukurti tokią mokyklą, kurioje norėtų mokytis patys. Tikimasi, kad motyvuotai parengti mokytojai bus pajėgūs priimti nūdienos švietimo iššūkius. Luko Benevičiaus nuomone, mokymas (is) vyksta visose srityse. Ir nors švietimas jį įtraukė giliai, bet tuo pačiu palieka erdvės ir kitoms veikloms.

Aktualusis interviu

Pradėkime nuo mažų pokyčių, pradėkime nuo savęs - siūlo lektorius Mindaugas Vidugiris - Copy   Šviesos ieškotojas lektorius Mindaugas Vidugiris neužmerkia akių prieš tamsą - Copy

Mindaugas Vidugiris, lektorius, karjeros ir asmeninio tobulėjimo konsultantas, Whatansu patyriminių darnios asmenybės ugdymo stovyklų vadovas. Dvejus metus dirbęs mokykloje.

„Mano pasaulyje jaunuomenės daug, bet viskas vyksta per pozityvą. O čia labai įdomu išgirsti kitokią patirtį. Justė, Edvinas, Lukas – galbūt tie pirmieji pioneriai, kurie išdrįso dalintis savo skaudžia patirtimi, išdrįso mesti iššūkius švietimui. Kol jaunuomenė nekalba, nerašo, tol traukinys važiuoja. Ir kuo daugiau tokių drąsuolių, tuo geriau. Jų viešinamos neteisybės, patyčios tarp mokinių ar tarp mokytojų — tikros. Jų jau nebeužčiaupsi. Ir negali nekreipti dėmesio.

Vedu seminarus, bet mokytojai į juos neina. Kodėl? Nes mokytojas yra statusas. Pats sau svarbus. O štai paimkite pačius stipriausius, pripažintus pedagogus pasaulyje: nė vienas jų savęs nepavadins mokytoju, tik mokiniu… Lietuvoje viskas yra gerai, pokyčiai vyksta, tik tykiai. Matome tik tai, ką norime matyti. Jeigu galima į bet kurį reiškinį žvelgti iš šviesiosios pusės, tai taip reikia. Paklausite, kas mūsų švietimo sistemoje yra blogai, galiu daug problemų išvardinti. O kas gerai — irgi daug. Bet vien kalbėjimas apie problemas jų neišsprendžia! Savo darbe, kolektyvuose šnekame apie pokyčius. Pokyčių norime, bet keistis — ne… Tai gal užtenka kalbų, imkim ir darykim, kur mūsų iššūkiai? Ir darykime tuos mažus pokyčius tarpusavy. Pradedu gal aš vienas, bet paskui žiūrėk penktas, šeštas prisijungs. Jei tu teisingai veiksi, žmonės tikrai ateis, tik žinoma, veikime kiekvienas savo įtakos zonose. Turime nustoti kovoti PRIEŠ sistemą (gadinti, laužyti), imkim kovoti UŽ. Nes kai mes kovojame prieš, sistema turi puikius įrankius apsisaugoti. O kai už — nėra kaip gintis.

Mokykla, ieškodama savojo indentiteto, turėtų stiprinti bendruomeniškus, šeimyninius santykius, tapti tarsi šeima. Kad kiekvienas galėtų kovoti už saviškius. Žiūrėkite, juk privačiose ar netradicinio ugdymo įstaigose jau kitokie santykiai. Ir kai valstybinės švietimo įstaigos ims prarasti vis daugiau mokinių, tuomet vis tiek reikės keistis. Kokia tėvų pozicija? Mes normalūs tėvai, bet nenorime nepatogių situacijų. Paklauskite bet kurio, kur norėtų matyti savo vaiką? Harvarde, Oksforde, žodžiu, kuriuo galėtų girtis. O jeigu jis vairuotojas, pardavėja? O jeigu mano vaikas eina prieš sistemą, tai jau negalėsiu savo vaiku girtis, nes jis revoliuciją sumanė… Zombius lengva valdyti, o kaip sutramdyti spalvingą, kūrybišką asmenybę? Jaunesni tėvai jau žino, kas dabartinėje sistemoje blogai ir ieško alternatyvų. Negali leisti atžalos į privatų darželį ar mokyklą, patys jį įkuria. Čia jau ne rinkos, bet poreikio ekonomika. Poreikio, kad mano vaikas būtų ugdomas kitaip. Ir netaptų sistemos įkaitu.“  

Autorės ir pašnekovų asmeninio albumo nuotraukos

http://www.veidas.lt/veidas-nr-21-2015-m