Už pagalbą kuriant tinklalapį dėkoju Danieliui Goriunovui, www.debesyla.lt autoriui 

 

Nuolat bendrauju su šiomis organizacijomis, inicijuojančiomis pokyčius Lietuvos švietime

 

Socialinės veiklos asociacija „Šviesos kampelis“  (vadovė Jolanta Lipkevičienė) 

http://www.sviesoskampelis.lt
***

Lietuvos tėvų forumas (LTF tarybos pirm. Audrius Murauskas)

http://tevuforumas.lt
LTF logo Aukstos kokybes - Copy
***

Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacija (pirm. Marina Korinevskaja)

http://www.humanistinepedagogika.lt/
 

LHPA logo su pavadinimu 2