ikimok.logo

Mano straipsniai ikimokyklinio švietimo temomis, publikuoti šioje interneto svetainėje 

„Tvirto žingsnio“ šeimininkės tvirta valia 

Paklausta apie tris dalykus, dėl kurių verta leisti vaiką į Kauno lopšelį – darželį „Spindulėlis“ Danutė Grigonienė nedvejodama išvardija: kvalifikuotų specialistų ir pedagogų komanda; patogi strateginė darželio padėtis; jauki ugdymo aplinka (Europos Sąjungos lėšomis renovuotos įstaigos patalpos, įrengti masažo kabinetai, mankštos salės); ketvirta, geras bendruomenės mikroklimatas. O mes dar pridurtume: jau aštuonerius metus čia veikiančiame specialiojo ugdymo pagalbos konsultaciniame centre  „Tvirtas žingsnis“ pagalbą randa šeimos, auginančios vaikus, turinčius judesio ir padėties bei kompleksinių sutrikimų. Be šio centro šeimininkės – metodininkės organizatorės Danutės Grigonienės – ši veikla būtų sunkiai įsivaizduojama…

***
 

„Kur spaudžia batas, geriausiai žino tas, kuris tą batą avi“, — byloja norvegų patarlė. Kauno m. savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus vyr. specialistės, specialiojo ugdymo veiklos koordinatorės Vidos Bliumbergienės kabinete skambučiai netyla. Tėvai, vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ne tik skambina, bet ir ateina pasitarti su specialiste, kuri bene geriausiai mieste išmano, kaip pagelbėti tokioms šeimoms. Deja, vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių daugėja. Kauno m. švietimo skyriaus šių metų duomenimis, Lietuvoje jų yra apie 10 procentų.

 
***
 

Sako dviejų sūnų mama, nenustygstanti Kauno lopšelio-darželio „Klevelis“ kūno kultūros pedagogė ekspertė Audronė Vizbarienė. Tas alegorinis kalnas – iš kantriai, sunkiai, išradingai ir stebėtinai greitai kraunamų akmenų kūno kultūros pievose. Jos idėjos sklinda plačiai ir ne tik darželiuose. Malonią, lanksčią kaip nendrė moterį galima sutikti daugelyje sporto renginių, projektų, seminarų. Ji – aerobikos ir šokių būrelių vadovė bei aktyvi sporto organizacijų narė. Šypsena  veide, sportinė apranga su užrašu „Mes dirbame vaikams“ – tokią ją mato kolegos. Ir juokauja – o kada ji plauna grindis?

***

 

Lietuvoje nėra nacionalinės darželio pedagogikos, bet noriai taikomi įvairiausi netradicinės pedagogikos elementai. Kaunas –ne išimtis. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Bukmanaitė, jau beveik 15 metų kuruojanti darželius, nelinkusi visko užglaistyti ir visuomenei pateikti fasadinę Kauno ikimokyklinių įstaigų pusę. Nors savivaldybės lėšomis visų darželių langai pakeisti, o dalies įstaigų fasadai nudažyti, virtuvėlės aprūpintos naujoviška įranga, bet daugiausia rūpesčių kyla skirstant savivaldybės biudžeto pinigus. Šiemet jų bus skiriama apie 30 mln. litų. Neracionalus lėšų naudojimas, neoptimizuoti etatai, mažėjantys pedagogų krūviai, per didelis vaikų skaičius grupėse – taip pat nuolatinis Kauno švietimo specialistų galvos skausmas. Tiesa, naujosioms informacinėms technologijoms – žalia šviesa. Šešios Kauno ikimokyklinės įstaigos dalyvauja modernizavimo projekte, tad pas pedagogus ir mažuosius jau keliauja kompiuteriai, vaizdo grotuvai, interaktyviosios lentos ir kt.